OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Organizačná štrultúraVedenie Klubu:

doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
predseda
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
tajomníčka

Organizačná štruktúra Klubu:

Výkonný výbor (5 členov)

doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Ing. Ján Huba, PhD.
Ing. Ignác Uhnák, MBA (od. r. 2016)
(právoplatne zvolení Valným zhromaždením dňa 30.9.2014)

Rada Klubu (13 členov)

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Ing. Ján Huba, PhD.
Ing. Ignác Uhnák, MBA (od. r. 2016)
Ing. Jozef Artim, CSc.
Ing. Bálint Pém
Ing. Viktor Mészáros
Ing. Ján Varjú
PhDr. Eduard Šebo
prof. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Ing. Miroslav Juríček
(právoplatne zvolení Valným zhromaždením dňa 30.9.2014)

Kontrolná komisia (3 členovia)

Ing. Jozef Pružinský, PhD. – predseda komisie
Ing. Eva Beňovičová
Ing. Kvetoslava Jablonická
(právoplatne zvolení Valným zhromaždením dňa 30.9.2014)

Odborné sekcie (4)

Poľnohospodárska prvovýroba
Ing. Ján Varjú - vedúci sekcie 1
Potravinárstvo a spracovateľský priemysel
PhDr. Eduard Šebo - vedúci sekcie 2
Školstvo, veda, ďalšie vzdelávanie a poradenstvo
prof. Ing. Mária Kadlečíková, CSc. - vedúca sekcie 3
Mechanizácia a služby
Ing. Miroslav Juríček - vedúci sekcie 4
(právoplatne zvolení Valným zhromaždením dňa 30.9.2014)

Funkcionári Klubu (2 členovia)

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.

Disponenti s účtom KPO (vždy 2 z 3)

doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
doc. Ing. Ján Frančák, CSc.
(schválení Valným zhromaždením dňa 30.9.2014)