OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

KontaktAdresa:
Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2
949 76 Nitra    

Telefón: +421 37 641 4834, +421 37 641 4140
Fax: 037/6511593, 641554

e-mail: peter.serences@uniag.sk, zuzana.strapekova@uniag.sk

číslo účtu:
2629290833/1100 TATRA Banka
IBAN SK60 1100 0000 0026 2929 0833
BIC (SWIFT) TATRSKBX

IČO 36101711
DIČ 2021443699

 

 

Association of Agricultural experts at SUA in Nitra
non-profit organisation

36101711
20201443699SK
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Sovakia